O nás

Motto:
Dnešní moderní člověk se snaží, aniž by to někdy vůbec tušil, využít ke svému prospěchu dávný prehistorický odkaz.
.
Můžeme se jen ptát: Zaslouží si tento vzácný a ve vývoji lidského druhu výjimečný odkaz, který mu zanechali jeho předkové, nebo dokonce dávná civilizace? Dokážeme jej naplnit!? Nezbývá než doufat a dělat pro to vše, co je v našich silách.
.
Cílem tohoto webu, je přitáhnout  pozornost čtenářů, k jistým, zdánlivě nezáživným vědeckým tématům. Nechceme podlehnout ani lacinému primitivismu, ale na druhé straně ani učebnicovému mentorování strohými fakty. Netoužíme získat osobní věhlas, ale popularizovat tabuizovaná témata a tak dosáhnou jejich vzkříšení k celospolečenskému užitku.
.

 

 

Megality nejsou jen „velké kameny“

Prehistorické kamenné stavby vybudované z obřích mnohatunových kvádrů lze považovat jen za jeden z atributů celého komplexu megalitické kultury. Označení pravěkého období, v němž docházelo ke vztyčování kamenných konstrukcí výrazem „megalitická kultura“ byl sice oficiálně z vědecké terminologie vyškrtnut, doposud se jej ale nepodařilo uspokojivě, ale především vědecky exaktně nahradit. Výrazy jako „megalitická společenství“, „objekty megalitického období“, „pravěká megalitická aktivita“ a podobně konstruovaná slovní spojení užívaná v odborných statích, nevystihují komplexnost a především význam období budování megalitů jako zásadní fáze prehistorického vývoje společnosti.

Náš tým

Pro lepší představu kdo jsme a jak vypadáme 🙂
Nejsme žádný spolek, jsme víceméně volné „uskupení“ badatelů se společným zájmem o prehistorickou minulost lidstva, především se zaměřujeme na megality a vše co k tomu patří.

Pavel Kroupa

Badatel / Spisovatel

Martin Hübner

Badatel / IT

Karel Dudek

Badatel / Publicista

Renata Pekárková

Badatelka / Coffee support

Spojte se s námi

Máte nějaké otázky, nebo zajímavé informace?
Napište nám! Zavolejte nám!

  • Mějte s námi strpení, děláme vše ve volném čase a tak občas reagujeme s časovým zpožděním.
  • Pokud to tedy „spěchá“, zavolejte nám na telefon, děkujeme.

Kontakt na náš tým

Martin Hübner
Rokycany 33828
Česká republika
+420 723 322 593

MVDr. Pavel Kroupa
Poběžovice 34522
Česká republika
+420 736 455 537