Zpět na Články

Ničení kamenných řad

Kounovské kamenné řady – těžba dřeva 
(Domoušice, Louny, Ústecký kraj)

LČR opětovně na této lokalitě těží dřevo za pomoci těžké lesní techniky, tak jako v 90.tých letech minulého století. Dochází opětovně k ničení této archeologické památky? Lokalitu jsme navštívili a zde přinášíme zprávu o tom, jak to na této kulturní památce ve skutečnosti vypadá.

V pondělí 15. června 2020,  dostal  Prehistorický Odkaz  prvotní  informaci o prováděné lesní těžbě dřeva na uvedené lokalitě a to takovým způsobem, že zde dochází při těžbě k ničení významné archeologické lokality  „Kounovské kamenné řady“.

Tento objekt je veden NPÚ jako:
 „kulturní památka rejst. č. ÚSKP 43221/5-1125 – kultovní místo Kounovské řady“ .
Fáze ochrany: památkově chráněno
Chráněno: od 3. 5. 1958
Památkový katalog NPÚ:  https://pamatkovykatalog.cz/kultovni-misto-kounovske-rady-14013104

 

Ihned jsme přislíbili, že se další den na uvedenou lokalitu podíváme, abychom vše zdokumentovali a zjistili skutečný stav prováděné těžby dřeva.
Mezi tím, přátelé z badatelské scény zalarmovali média (Náš region) a příslušné úřady NPÚ ČR s podezřením na ničení kulturní památky (plné znění textu na konci textu).

Co jsme tedy zjistili?

Těžba probíhala zřejmě na podzim minulého roku a na jaře letošního roku, soudíme tak podle stop od těžké kolové techniky, kdy se ve vyježděných kolejích zatím neobjevila žádná nová vegetace, a nebo je porost mladého vzrůstu, starý evidentně několik týdnů (hrubý odhad maximálně 2 měsíce).
Na první viditelné stopy po těžké lesní technice jsme narazili v jižní části areálu, přibližně uprostřed řad, místo je označeno na mapě číslem „1“.
GPS souřadnice: 50°13’21.9″N 13°41’42.0″E
[jiný formát 50.222747, 13.695010 ]

Zde jsme žádné větší poničení, ani přesunutí kamenů nenašli, dokonce bylo několik kamenů označeno sprejovou reflexní barvou, pravděpodobně tak bylo označeno místo, mezi jakým prostorem se má těžká technika pohybovat. Pouze u jednoho menšího kamene, došlo k mírnému posunutí v řádu několika cm. Takže zde z našeho pohledu v tomto směru vše v pořádku.

Co nás zde udivilo, bylo to, že v těsné blízkosti kamenů byly opět vysázeny mladé sazenice  smrku!
Právě kvůli těmto problémům při kácení stromů, jejich vývratům, ať už při těžbě, nebo způsobené přírodními živly, docházelo k ničení a nenávratnému poškozování samotných kamenných řad.  Proto byla před několika lety mezi LČR (Žatec) a NPÚ učiněna dohoda o lepší ochraně tohoto archeologicky významného území, tak aby zde nedocházelo opětovně k ničení vymezené lokality. A právě jedna část dohody požadovala postupné vykácení dřevin v těsné blízkosti všech kamenných řad – do šířky přibližně 2 metry z každé strany kamenné řady a následné udržení toho stavu v letech budoucích, evidentně se tak neděje. Pro příklad, přiložená fotografie v bodu číslo „3“,
souřadnice GPS tohoto místa: 50°13’20.8″N 13°41’41.6″E  .

Další místo, kde evidentně probíhala těžba, pravděpodobně pro vytěžení popadaných stromů na hraně jižního srázu po únorové vichřici (bouře Sabine) a kůrovcové kalamitě se nalézá na jihovýchodním okraji areálu Kounovských kamenných řad, místo je označeno na mapě číslem „2“.
Souřadnice dle GPS:
50°13’16.9″N 13°41’46.1″E  
a druhý kámen
50°13’17.1″N 13°41’44.7″E

[v jiném formátu 50.221356, 13.696129 a 50.221419, 13.695744 ].
Na tomto místě je už zřetelně patrné, že zde byla částečně rozšířena bývalá cesta vedoucí podél jižní strany areálu řad, tak aby zde projela těžká lesní technika. Způsob jakým to bylo provedeno, zde raději komentovat nebudu, obrázek si jistě uděláte sami podle přiložených fotografií.
Na tomto místě už ale došlo k záměrnému posunutí velkých kamenů! Jedná se sice o pouhé dva kameny, nicméně na lokalitě, která je památkově chráněna právě i kvůli těmto kamenným památkám, takže pokud bylo nutné tyto kameny přesunout, mělo se tak stát minimálně za přítomnosti patřičného odborníka (archeologa). U prvního kamene jsem nebyl schopen určit původní místo (musím prohlédnout fotoarchiv), druhý kámen byl posunut přibližně o 2,5m z původního místa, zde je staré lůžko ještě dobře patrné.

>>> Během léta, jsme po urgenci dostali vyjádření příslušného NPÚ , jeho plný text je umístěn v komentáři pod článkem. <<<

Legenda a odkaz na mapy Google a Seznam:

Google mapy https://goo.gl/maps/in5vAyvTNnFTpb257
SEZNAM mapy https://mapy.cz/s/ramejelepu

Místo těžby „1“ – zde byl pouze jeden malý kámen mírně (neznatelně- uprostřed foto) zatlačen, jinak bez poškození.

Místo těžby „2“ – zatím se zde znovu netěží.
Místo těžby „2“ – první kámen – není uložen v původním lůžku.
Místo těžby „2“ – druhý kámen – je také posunutý z původního místa, původní lůžko je v terénu patrné.
Místo těžby „2“ – druhý kámen – původní lůžko je ještě patrné, kámen byl posunut, ačkoliv podle stop v půdním krytu, do cesty nezasahoval.

Místo číslo „3“ – jedno z několika míst, kde došlo k opětovnému vysázení smrků těsně vedle kamenů.

 

Mapa a fotografie k nálezové situaci:

-MH-

Text a příslušné odkazy na článek dalších badatelů:

Dobrý den,
web Náš region včera informoval, že v důsledku těžby dřeva dochází k ničení kulturní památky Kounovské kamenné řady registrované zde
https://pamatkovykatalog.cz/kultovni-misto-kounovske-rady-14013104

Článek v Našem regionu
doprovázejí aktuální fotografie ničení památky pořízené včera.
Prosím o okamžitý zásah a zabránění další devastaci.
Děkuji!
S pozdravem
JUDr. Jitka Lenková, tel. 604 684 834

1 komentář

  • M.H. on 6. 3. 2023 at 20:51
  • Reakce

  Tak jsme konečně dostali vyjádření archeologa z NPÚ Ústí n. Labem. Text jsem vložím, předpokládám, že je to národní kulturní památka a tato informace by měla být tedy veřejná.

  Vážený pane Hübner,
  na základě Vámi zaslané zprávy jsem uskutečnil další terénní šetření v areálu kulturní památky Kounovské kamenné řady na k.ú. Domoušice za účelem identifikace rozsahu poškození způsobených v rámci lesního hospodaření v revíru LČR Nečemice, který spravuje lesní správa Žatec. Díky poskytnutým souřadnicím se mi podařilo lokalizovat ony dva kameny v jihovýchodní části areálu řad. Ty jsou skutečně dislokovány ze svých původních pozic. Krom těchto jsem identifikoval ještě jeden drobnější kámen v nepůvodní pozici opřený o strom a dále jednu rýhu (cca 0.5 x 3 m, hl. 0.4m) od lesní techniky mimo řady. Areál jsem prochodil důkladně a krom výše uvedeného jsem žádná další poškození nezjistil. Označení kamenů sprejem nebylo potvrzeno (zřejmě šlo o smývatelnou barvu) a výsadba nových stromků také ne. Na fotografii „místa č. 3“ žádná výsadba patrná není, naopak toto místo je cílem pokračující těžby. Ta probíhá šetrně bez zásahů do terénu. V okolí kamenů se mladé stromky vyskytují, ale jedná se zřetelně o přirozenou obnovu lesa, nikoliv řízenou výsadbu.
  V každém případě jsme domluvili se zástupci uživatele pozemků – LČR LS Žatec osobní schůzku a místní šetření přímo na lokalitě. Dohlédneme na to, aby dislokované kameny byly navráceny zpět do původních pozic. Bude zdůrazněna nutnost šetrného postupu při další těžbě dřeva a případné nové výsadbě, aby v budoucnu nedocházelo k podobným nežádoucím situacím.
  Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem
  Mgr. Roman Brejcha
  NPÚ ÚOP Ústí n. L.
  archeolog

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.